Meer

Vuisten vol goud:

Vuisten vol goud:


Hoe u goud kunt vinden in de bergen en woestijnen

Een inleiding tot het vinden van goud in stroom en droge afzettingen. Leer meer over de geologie van goud, apparatuur, technieken, basis prospectie en het werken in een veelbelovend gebied. Dit boek is een paperback van 8 1/2 "x 10 3/4" met 362 pagina's.

Vuisten vol goudInhoudsopgave

Deel I - De aantrekkingskracht en het plezier van prospectie
A. Waarom vooruitzicht? (Een inleiding tot prospectie)1
B. Beginnershoek: basisvragen en antwoorden8
Deel II - Moderne goudwinningsapparatuur
A. Tools van de moderne Prospector14
B. Handgereedschap: pannen, splijten, snipen, mossen20
C. Bulkverwerking: Sluicing en High Banking27
D. Bulkverwerking: Zuigbaggeren34
E. Maximalisatie van Sluice Box Recovery op baggerspecie, High Bankers, etc.54
F. Bulkverwerking: droog wassen62
G. Elektronische prospectie: metaaldetectie68
H. Kleinschalige commerciële activiteiten123
I. Het bouwen van uw eigen mijnbouwapparatuur132
J. Opruimen, verwerken en verkopen van uw vondsten (inclusief sieraden)148
Deel III - Basisgeologie voor waarnemers
A. Basisgeologie: mineralen160
B. Basic Geology: Common Rock Types179
C. Platentektoniek en bergbouw188
D. Gouden deposito's in Hard Rock en prospectie voor deposito's in Hard Rock195
E. Modellen voor de vorming van goudstortingen in hardrock215
F. Placer-deposito's - Paystreaks en Placer-geologie220
Deel IV - Goudzoektechnieken
A. Onderzoek naar en opsporing van gemineraliseerde gebieden251
B. Technieken voor het vinden en bewerken van gouden plaatsers285
C. Het belang van bemonstering in goudprospectie en mijnbouw302
D. Procedures voor blijvend succes bij goudzoeken308
E. Prospectie voor grote gouddeposito's op commerciële schaal312
Deel V - Bijlagen met nuttige informatie
A. Woordenlijst van mijnvoorwaarden317
B. Mijnbouwclaims in de VS en de mijnbouwwet van 1872326
C. Clubs, organisaties, tijdschriften en fora337
D. Schatting van het goudgehalte van kwartsmonsters340
E. Platinaplaatsers en goudklompjes (plus diamanten ook)342
F. Risico's van prospectie / veldveiligheid349
G. Te betalen locaties - voordelen en nadelen355
H. Internet en andere informatiebronnen356
I. Waar verder te lezen: aanbevolen boeken357
J. Ontmoet de auteur (zie mijn website)359


Bekijk de video: Maak goud van je leven, lezing van Geert Kimpen