Meer

Meerdere lijsten in een lijst opslaan

Meerdere lijsten in een lijst opslaan


Ik heb een lijst van 50 lijsten met paren SpatialLinesDataFrames. Dat betekent dat ik iets heb als:

[[1]] [,1] [,2] [,3] [1,] spldf1 spldf3 spldf5 [2,] spldf2 spldf4 spldf6 [[2]] [,1] [,2] [,3] [1 ,] spldf1 spldf3 spldf5 [2,] spldf2 spldf4 spldf6… [[50]] [,1] [,2] [,3] [1,] spldf1 spldf3 spldf5 [2,] spldf2 spldf4 spldf6

Ik wil een lijst van 50 elementen van paren met de lengte van elk paar. Ik deed:

for(i in 1:50){ for(j in 1:3){ lengtepaar[[i]]=som(lengte(paren[[i]][[1,j]]),lengte(paren[[i ]][[2,j]])) } }

lengtepaaris een lijst om elke keer de som van de lengte van paren op te slaan.parenis de lijst met de paren van SpatialLineDataFrames.

Hieruit krijg ik alleen de som van de lengte van het laatste paar, van de laatste run van mijn lus. Wat kan ik daarvoor aan mijn code wijzigen?


Niet helemaal duidelijk wat je vraagt, maar hier is een poging:

lapply(paren, functie(pr) toepassen(pr, 2, functie(jj) sum(sapply(jj, lengte))))

Is dat wat je wilde?